E-post

Lösenord

Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning inom spelutveckling
Nyheter Studenter Projekt Information Föranmälan PlayStation®First Forum
Lars Lundin Programmer


Skola PlaygroundSquad Falun SE - 2001 E-post
Hemsida IM
Galleri

Projekt
Namn Genre Skola År Termin
Candy Wizard Multiplayer/Action PlaygroundSquad Falun SE 2001 2
Codename Mad Asylum Action PlaygroundSquad Falun SE 2004 1
Hired Thug Action PlaygroundSquad Falun SE 2004 3
Project FX FPS PlaygroundSquad Falun SE 2004 2
info@playgroundsquad.com | +46 (0)23 298 55