Kurser

Med fokus på praktiskt lärande är våra kurser på Designprogrammet på PlaygroundSquad noggrant konstruerade för att våra elever ska få arbeta i produktion så mycket och tidigt som möjligt.

Termin 1

Introduktion till 3D-grafik

Denna kurs lär dig grunderna för hur 3D-grafik fungerar och hur ett spel skapas. Tillsammans med studenter från Spelgrafikprogrammet lär du dig att bygga ett gemensamt ordförråd samt får en grundläggande förståelse för kärnkoncepten inom 3D-grafik. 

Introduktion till Speldesign

Den första designkursen syftar till att lära ut grunderna i spel, och vilka delar och funktioner som skapar spelet. Kursens huvudfokus ligger i att komma fram med idéer för spel och att förfina och dokumentera idéer till verklig design. Kursen introducerar också  GameMaker Studio, som är ett verktyg för att skapa prototyper inom spel. 

I slutet av kursen får du lära dig grunderna inom projektledning för att du ska kunna förbereda dig för det första spelprojektet.

Spelprojekt

Ditt första spelprojekt! Designers arbetar vanligtvis i par under spelprojekten och med många uppgifter och ansvarsområden. Som huvudansvarig för spelprojektet och spelupplevelsen behöver du som Designer kunna kommunicera och styra de andra i projektgruppen (Artisterna och Programmerarna) och se till att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Det första spelprojektet skapas nästan uteslutande för PC.

Etik och moral i spel

Här får du insikt i framväxande problem i spelbranschen och de olika moralvalen du kan stöta på under din karriär.


Termin 2

Scripting

Kursen lär ut grundläggande teori och praxis för scripting som ett verktyg för att skapa och påverka spelupplevelsen. Kursen börjar väldigt grundläggande, men avslutas med att du får skapa ett spel från scratch. 
 
Scripting är ett nyckelverktyg för alla speldesigners. Den här kursen är en viktig punkt i speldesignutbildningen.

Speldesign 1

Den här kursen inom speldesign börjar med ett mer teoretiskt tillvägagångssätt och introducerar dig för områden inom spelutveckling som gränsar till speldesign, som storytelling, UI-design och grundläggande level design.
 
Den senare halvan av kursen är mer praktisk där du får fokusera helt på att skapa spel i moderna edit-program som  Unity eller Unreal Engine.

Spelprojekt

Det andra spelprojektet pågår under en längre tid än det första, vilket möjliggör ett större designomfång och fler möjligheter för dig att skapa en intressant spelupplevelse. Under det andra spelprojektet uppmuntras designers att skripta en spelupplevelse, se till så att den implementeras samt ha ansvaret för spelprojektets arbete. 

Detta är vanligtvis det första spelprojektet som är ett multiplattformspel, vilket innebär att du här skapar material som fungerar för PC och konsol.


Termin 3

Speldesign 2

Kursen fokuserar på avancerade principer och teorier inom speldesign. Den sista kursen inom speldesign är kort, men intensiv där du får lära dig att designa efter branschens standard och krav samtidigt som du får utforma innovativa spelfunktioner.

Spelprojekt (examensarbete)

Ditt tredje och sista spelprojekt. Det här spelprojektet kommer även att fungera som ditt examensprojekt innan du går vidare till din praktikplats.

Praktik

En stor del av din utbildning kommer bestå i att arbeta och praktisera på en spelstudio i branschen. Praktiken sträcker sig från november fram till ditt examenstillfälle.