Kurser

Med fokus på praktiskt lärande är våra kurser på Artistprogrammet på PlaygroundSquad noggrant konstruerade för att våra elever ska få arbeta i produktion så mycket och tidigt som möjligt.

Termin 1

Introduktion till 3D-grafik

Denna kurs lär dig grunderna för hur 3D-grafik fungerar och hur ett spel skapas. Tillsammans med Game Designers lär du dig att bygga ett gemensamt ordförråd och du får en grundläggande förståelse för kärnkoncepten inom 3D-grafik. 

3D-Grafik för Spel 1

Med inriktning på praktiska tillämpningar av 3D-grafik i ett spelutvecklingssammanhang utgör denna kursen grunden i Artistprogrammets läroplan. Här får du arbeta med texturer och animeringar i en spelmotor, samtidigt som du lär dig modellimplementering och arbetar med realtidsrendering.

Spelprojekt

Ditt första spelprojekt! Som spelgrafiker kommer du att få använda dina nya kunskaper för att skapa ett sammanhängande utseende och en funktionell grafik för projektgruppens spel. Du lär dig att arbeta i ett team med andra artister, såväl som programmerare och designers. Det första spelprojektet skapas vanligen för PC.

Etik och moral i spel

Här får du insikt i framväxande problem i spelbranschen och de olika moralvalen du kan stöta på under din karriär.


Termin 2

Motion capture

Med hjälp av professionella verktyg och Motion Capture-anläggningar i PlaygroundSquads lokaler får du lära dig grunderna i att fånga en verklig rörelseprestanda samt animera det till produktion. Dessutom får du möjlighet att genomföra dina egna Mocap-inspelningar för denna kurs samt för framtida spelprojekt.

3-Grafik för Spel 2

Den andra kursen inom 3D-grafik bygger på kursen ”3D-Grafik för Spel 1” och återgår till ämnen som material och texturering, men där vi fördjupar oss mer i ämnena. Efter denna kurs kommer du, med större frihet, att kunna fördjupa dig i mer nischade och specialiserade områden som Artist. 

Spelprojekt

Ditt andra spelprojekt. Här ges du mer tid än i det första spelprojektet att fokusera på ditt skapande. Detta är vanligtvis det första spelprojektet som är ett multiplattformspel, vilket innebär att du här skapar material som fungerar för PC och konsol.


Termin 3

3-Grafik för Spel 3

Detta är den sista grafikkursen före det sista spelprojektet. Denna kurs är utformad för att ge dig så mycket tid som möjligt att kunna specialisera dig i ditt valfria område. Detta gör vi för att du sedan ska kunna bygga en specialiserad portfölj där du visar upp dina färdigheter. 

Spelprojekt (examensarbete)

Ditt tredje och sista spelprojekt. Det här spelprojektet kommer även att fungera som ditt examensprojekt innan du går vidare till din praktikplats.

Praktik

En stor del av din utbildning kommer bestå i att arbeta och praktisera på en spelstudio i branschen. Praktiken sträcker sig från november fram till ditt examenstillfälle.