Kurser

Med fokus på praktiskt lärande är våra kurser på Programmerarprogrammet på PlaygroundSquad noggrant konstruerade för att våra elever ska få arbeta i produktion så mycket och tidigt som möjligt.

Termin 1

Teknisk 3D-grafik

Du får lära dig grundläggande 3D-modellering, terminologi och scripting.

Matematik i Spel

Här får du en stabil grund inför kommande kurser där du lär dig grunderna för linjär algebra. Kursen täcker även områden för matriser, vektorer och omvandlingar och innehåller även en del praktiskt arbete med uppgifter i C++. 

Introduktion till spelprogrammering

I denna kurs får du lära dig grunderna till programmering vilket ger dig som inte är van att arbeta i C++ en chans att komma ikapp samtidigt som du får lära dig vanliga sätt att hantera problemlösning i kod.

Spelprogrammering 1

PSQ’s tre spelprogrammeringskurser utgör huvuddelen av läroplanen för programmerarutbildningen, och i den första kursen för spelprogrammering kommer du att lära dig grunderna i arbetet. Inledningsvis får du skapa och rendera din första polygon i 3D, men du får också lära dig tekniker som inmatning, belysning, kollision, animering, ljud och mer. 

Spelprojekt

Ditt första spelprojekt! Som programmerare kommer du att bekanta dig med verktyg och program som används vid spelproduktion, som källkontroll och kodgranskning. Du lär dig att arbeta i ett team med andra programmerare, såväl som artister och designers. Det första spelprojektet skapas nästan uteslutande för PC.

Etik och moral i Spel

Här får du insikt i framväxande problem i spelbranschen och de olika moralvalen du kan stöta på under din karriär.


Termin 2

Spelprogrammering 2

Kursen bygger på”Spelprogrammering 1” och fördjupar samt behandlar mer avancerade ämnen som bland annat konsolprogrammering, parallell programmering, AI, shaders, m.m.

Spelprojekt

Ditt andra spelprojekt. Det andra spelprojektet pågår under en längre tid än det första och ger dig mer tid att fokusera på ditt arbete. Detta är vanligtvis det första spelprojektet som är ett multiplattformspel, vilket innebär att du här skapar material som fungerar för PC och konsol.


Termin 3

Spelprogrammering 3

Det här är höjdpunkten i PSQ’s programmeringskurser. Inför ditt sista spelprojekt lär du dig bland annat avancerade renderingstekniker, networking, hur man implementerar game physics och andra sätt att strukturera en spelmotor.

Spelprojekt (examensarbete)

Ditt tredje och sista spelprojekt. Det här spelprojektet kommer även att fungera som ditt examensprojekt innan du går vidare till din praktikplats.


Praktik

En stor del av din utbildning kommer bestå i att arbeta och praktisera på en spelstudio i branschen. Praktiken sträcker sig från november fram till ditt examenstillfälle.