Om PSQ

Students working together

PlaygroundSquad är en Yrkeshögskola där studenterna snabbt får komma ut på arbetsmarknaden mot spelbranschen. Vi utbildar våra elever inom spelutveckling under två års tid för att så snabbt som möjligt få ut dem i arbete.

Så arbetar vi

Praktiskt lärande är viktigt för oss. Därför är vi praktiska i allt vi gör och jobbar efter en ”learning by doing”-metod. Vi driver studenternas kunskap och erfarenhet framåt genom att kontinuerligt flytta lärandet från teori till praktiskt arbete. I och med det får du som student snabbt använda dina nya kunskaper så snart du lärt dig dem.  

Våra lärare finns alltid tillgängliga för att hjälpa och ge råd till våra studenter samt dela med sig av sin kunskap från tidigare arbeten inom spelbranschen. Lärarna finns alltid tillgängliga för studenterna i huset. Vi tror på att kontinuerlig feedback är avgörande för att studenternas kunskap ska blomstra, men vi vet också att oväntade saker lätt händer – därför finns vi alltid till hands på ett smidigt sätt för våra studenter.

Våra utbildningar

Våra tre utbildningar, Game Artist, Game Designer och Game Programmer täcker de flesta yrkesbehoven och postitionerna i spelbranschen. Detta gör det möjligt för studenterna att samarbeta under de tre spelprojekt som äger rum under utbildningens två år som påminner väldigt mycket om hur en faktiskt spelproduktion ser ut. 

Skolan

PlaygroundSquad är en Yrkeshögskola (YH), utsedd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

PlaygroundSquad styrs mycket av hur arbetsmarknaden ser ut och vad som behövs i nuläget. Vårt mål är att få studenterna ut i arbete så snart som möjligt. Det som utgör våra utbildningars läroplaner styrs av spelbranschens behov samt av vår styrelse, vilket säkerställer att eleverna är utrustade med rätt kunskaper för att få en anställning så snart som möjligt efter examen. 

Utbildningen omfattar 400 YH-poäng, och efter utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen.