Max Wijk Stranius, Tech Lead Rovio Sweden

"PlaygroundSquad ger dig en komplett bild på hur spelutveckling fungerar i praktiken. Du får även en bra teoretisk och praktisk bakgrund som är utmärkt på arbetsmarknaden."

Max Wijk Stranius, Backend Engineer
EMBARK STUDIOS

A Playstation Controller

Vi på PlaygroundSquad är stolta över att vara tilldelade Playstation® First-status, och är en del av Academic Partnership Programme som drivs av Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) och World Wide Studios Europe (WWS-E).

PlaygroundSquad är ensamma i världen om att ha en Playstation® First-status på denna utbildningsnivå.

psq-triangle 512x.png

PlaygroundSquad är en Yrkeshögskola där studenterna snabbt kommer ut på arbetsmarknaden mot spelbranschen. Vi utbildar våra elever inom spelutveckling under två års tid för att så snabbt som möjligt få ut dem i arbete.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

KONTAKT

Dina uppgifter skickades!