top of page
carolina-elvelin-liberosis7.jpg

Game Artist

Skapa det visuella i spelet

Spelgrafik innefattar det visuella av spelet. Som 3D-grafiker skapar du det som syns.

På PlaygroundSquad får du kärnkunskaperna inom spelgrafik och lär dig att skapa spelkonst samtidigt som vi har lämnat utrymme för dig att kunna utvecklas inom ett område som du själv vill lägga extra fokus på.

Spelgrafik är en utbildning på PSQ där du får lära dig allt du behöver för att kunna arbeta som Game Artist inom spelbranschen. 
Här lär du dig grunderna i 3D-modellering, texturering, konceptutveckling, animation och mycket mer. Under utbildningen får du dessutom stor frihet i att utforma egna uppdrag. På så sätt kan du enkelt utveckla de färdigheter du vill bli bättre inom och även personifiera din portfolio.

D99BD806-6061-49F7-B59D-66AB296AFD.2e16d0ba.fill-192x192.jpg

Olivia Grönlund, Game Artist student | 2021

Jag har tidigare ritat mycket, men 3D-konst var helt nytt för mig. Efter bara några månader på PSQ är jag förvånad över hur mycket nytt jag lärt mig och hur mycket jag har utvecklats! Att få utbilda sig till sitt drömjobb genom att ha kul och skapa är den bästa kombinationen som finns.
Eddie Cyrillus - Character Likeness.jpg

Läroplan

För att gå spelgrafik på PSQ behövs inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet av att arbeta med 3D. Utbildningen inleds därför med ett snabbt intro i 3D-modellering. Sedan läggs ett ökat fokus på praktiskt arbete gällande spelproduktion där du får arbeta med spelmotorer och med en deadline.


I slutet av varje termin får du visa upp dina nya kunskaper och färdigheter i ett spelprojekt som du skapar tillsammans med Leveldesigners och spelprogrammerare.

Spelprojekt

Under din tid på PlaygroundSquad kommer du delta i tre spelprojekt. För varje spelprojekt får du skapa ett spel tillsammans med andra studenter. I projektet får du använda dina nya kunskaper som du fått från terminen för att skapa ett spel, fritt för alla att spela på PC eller konsol.


Som spelgrafiker ansvarar du för det visuella i spelprojekten. Du ansvarar för, och skapar, animering, effekter, miljöer, gränssnitt och allt däremellan. Ett spelprojekt innehåller vanligtvis fyra till sex spelgrafiker som arbetar tillsammans för att skapa ett tilltalande och sammanhängande utseende för spelet. Du samarbetar med spelprogrammerare och leveldesigners för att det visuella du skapat ska fungera bra ihop med spelmekanikerna. 


Du kommer arbeta främst i Autodesk Maya och Adobe Photoshop, men vi ser gärna att du arbetar med det verktyg och programvara du är trygg med (eller vill lära dig hantera).

John Gustafsson - Unreal Environment.jpg
_DSC0083.jpg

PlayStation First

PlaygroundSquad är en del av PlayStation First, det innebär att du skapar och utvecklar dina spelprojekt exklusivt för Sony-hårdvara, som exempelvis PS4.


Detta ger inte bara en unik kunskap, utan är också en erfarenhet som väger tungt på marknaden och som ger våra studenter ett försprång in på praktikplatser.

Karriär

Efter din examen på PSQ kommer du vara redo att arbeta som spelgrafiker på avancerad nivå inom ett valfritt område eller som 3D-generalist.

Våra studenter uppmuntras att utveckla färdigheter inom områden de tycker är kul eller där de utmärker sig. Genom att göra så har studenten möjlighet att göra karriär inom ramarna för en specifik arbetsprofil. Många väljer dock att inleda karriären som generell 3D Artist, och sedan utvecklas mot en mer specialiserad yrkesroll. 

_DSC0110.jpg

Du behöver inte ha några förkunskaper eller erfarenhet inom 3D-arbete för att ansöka till vår utbildning inom spelgrafiker. 

Vi välkomnar alla sökande med en förkärlek till spel, konst och estetik, oavsett erfarenhet. Arbetsprover i konstprogram och/eller spelmotor är meriterande, men vi uppskattar även konstnärliga färdigheter som demonstreras i klassiska former (som teckningar, målning, skulptering m.m.)

KURSER

Med fokus på praktiskt lärande är våra kurser på Artistprogrammet på PlaygroundSquad noggrant konstruerade för att våra elever ska få arbeta i produktion så mycket och tidigt som möjligt.

3D grafiker - Utbildning

Termin 1

 • Introduktion till 3D-grafik
  Denna kurs lär dig grunderna för hur 3D-grafik fungerar och hur ett spel skapas. Tillsammans med Game Designers lär du dig att bygga ett gemensamt ordförråd och du får en grundläggande förståelse för kärnkoncepten inom 3D-grafik. 

 • 3D-Grafik för Spel 1
  Med inriktning på praktiska tillämpningar av 3D-grafik i ett spelutvecklingssammanhang utgör denna kursen grunden i Artistprogrammets läroplan. Här får du arbeta med texturer och animeringar i en spelmotor, samtidigt som du lär dig modellimplementering och arbetar med realtidsrendering.

 • Spelprojekt
  Ditt första spelprojekt! Som spelgrafiker kommer du att få använda dina nya kunskaper för att skapa ett sammanhängande utseende och en funktionell grafik för projektgruppens spel. Du lär dig att arbeta i ett team med andra artister, såväl som programmerare och designers. Det första spelprojektet skapas vanligen för PC.

 • Etik och moral i spel
  Här får du insikt i framväxande problem i spelbranschen och de olika moralvalen du kan stöta på under din karriär.

3D grafiker - Utbildning

Termin 2

 • Motion capture
  Med hjälp av professionella verktyg och Motion Capture-anläggningar i PlaygroundSquads lokaler får du lära dig grunderna i att fånga en verklig rörelseprestanda samt animera det till produktion. Dessutom får du möjlighet att genomföra dina egna Mocap-inspelningar för denna kurs samt för framtida spelprojekt.

 • 3D-Grafik för Spel 2
  Den andra kursen inom 3D-grafik bygger på kursen ”3D-Grafik för Spel 1” och återgår till ämnen som material och texturering, men där vi fördjupar oss mer i ämnena. Efter denna kurs kommer du, med större frihet, att kunna fördjupa dig i mer nischade och specialiserade områden som Artist. 

 • Spelprojekt
  Ditt andra spelprojekt. Här ges du mer tid än i det första spelprojektet att fokusera på ditt skapande. Detta är vanligtvis det första spelprojektet som är ett multiplattformspel, vilket innebär att du här skapar material som fungerar för PC och konsol.

3D grafiker - Utbildning

Termin 3

 • 3D-Grafik för Spel 3
  Detta är den sista grafikkursen före det sista spelprojektet. Denna kurs är utformad för att ge dig så mycket tid som möjligt att kunna specialisera dig i ditt valfria område. Detta gör vi för att du sedan ska kunna bygga en specialiserad portfölj där du visar upp dina färdigheter. 

 • Spelprojekt (examensarbete)
  Ditt tredje och sista spelprojekt. Det här spelprojektet kommer även att fungera som ditt examensprojekt innan du går vidare till din praktikplats.

3D grafiker - Utbildning

Termin 4

 • Praktik
  En stor del av din utbildning kommer bestå i att arbeta och praktisera på en spelstudio i branschen. Praktiken sträcker sig från november fram till ditt examenstillfälle.

Kurser
bottom of page