Game Designer

Skapa spelupplevelsens helhet

_DSC0037.jpg

Game designers skaparna ramarna för spelupplevelsen. De skapar regler, utmaningar, händelser och allt däremellan som sker i spelet. Som Game Designer på PSQ lär du dig grundläggande principer inom speldesign som kan appliceras för vilket spel som helst.

Utbildningen börjar med att lära dig de grundläggande principerna i att ta fram koncept och idéer för spel. Sedan läggs fokus på praktiskt lärande med implementering och spelskapande, för att sedan avsluta med praktiskt utförande och avancerad teori.

_DSC0148.jpg

Läroplan

Läroplanen för designprogrammet är väldigt grundläggande och kräver inga förkunskaper inom speldesign. Det är dock en fördel om du är en fena på engelska. 

Inledningsvis får du lära dig om vad som skapar en spelupplevelse och du får ta fram spelidéer och beskriva upplevelser i spel. Ju längre utbildningen fortsätter, desto mer praktiska blir också kurserna. Du får arbeta med script och spelredigeringsprogram (Unity, Unreal etc.) som verktyg för att skapa en spelupplevelse.

Som speldesigner får du också lära dig grunderna i projektledning och kommer att leda alla presentationer som hålls i och med spelprojekten då det oftast är speldesignern som är projektledare för varje spelprojekt.

Spelprojekt

Under din tid på PlaygroundSquad kommer du delta i tre spelprojekt. För varje spelprojekt får du skapa ett spel tillsammans med andra studenter. I projektet får du använda dina nya kunskaper som du fått från terminen för att skapa ett spel, fritt för alla att spela på PC eller konsol.

Under spelprojekten är det leveldesignern som är ansvarig för spelupplevelsen, men också för projektledningen under spelprojektets gång. Det är inget krav, men oftast är det också speldesignern som tenderar att vara projektledare för spelprojektet, vilket är naturligt då designern har en tydlig övergripande koll på hela spelet.

Designers arbetar i par och har många bollar i luften under projekten: Skriver manus för spelet, ansvarar för att kommunicera spelets vision, håller presentationer och hanterar även scheman och arbetsuppgifter för de andra i projektgruppen. 

project-148-gallery-5.original.jpg
_DSC0083.jpg

PlayStation First

PlaygroundSquad är en del av PlayStation First, det innebär att du skapar och utvecklar dina spelprojekt exklusivt för Sony-hårdvara, som exempelvis PS4.


Detta ger inte bara en unik kunskap, utan är också en erfarenhet som väger tungt på marknaden och som ger våra studenter ett försprång in på praktikplatser.

Karriär

Våra game designers kan välja och vraka bland yrken efter examen tack vare utbildningens breda innehåll.

Vi uppmuntrar våra speldesigners att hitta sina egna intresseområden, och även skapa sig kompentens inom det. Våra lärare hjälper gärna till att motivera de ambitioner du har. Du kan välja att dyka djupare inom speldesign (exempelvis gameplay scripting eller level design), men du ges även möjligheten att fördjupa dig i nischade ämnen som game writing, production och QA.

_DSC0077_edited.jpg

KURSER

Med fokus på praktiskt lärande är våra kurser på Designprogrammet på PlaygroundSquad noggrant konstruerade för att våra elever ska få arbeta i produktion så mycket och tidigt som möjligt.

Termin 1

 • Introduktion till 3D-grafik 
  Denna kurs lär dig grunderna för hur 3D-grafik fungerar och hur ett spel skapas. Tillsammans med studenter från Spelgrafikprogrammet lär du dig att bygga ett gemensamt ordförråd samt får en grundläggande förståelse för kärnkoncepten inom 3D-grafik. 

 • Introduktion till Speldesign 
  Den första designkursen syftar till att lära ut grunderna i spel, och vilka delar och funktioner som skapar spelet. Kursens huvudfokus ligger i att komma fram med idéer för spel och att förfina och dokumentera idéer till verklig design. Kursen introducerar också  GameMaker Studio, som är ett verktyg för att skapa prototyper inom spel. I slutet av kursen får du lära dig grunderna inom projektledning för att du ska kunna förbereda dig för det första spelprojektet.

 • Spelprojekt 
  Ditt första spelprojekt! Designers arbetar vanligtvis i par under spelprojekten och med många uppgifter och ansvarsområden. Som huvudansvarig för spelprojektet och spelupplevelsen behöver du som Designer kunna kommunicera och styra de andra i projektgruppen (Artisterna och Programmerarna) och se till att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Det första spelprojektet skapas nästan uteslutande för PC.

 • Etik och moral i spel 
  Här får du insikt i framväxande problem i spelbranschen och de olika moralvalen du kan stöta på under din karriär.

Termin 2

 • Scripting
  Kursen lär ut grundläggande teori och praxis för scripting som ett verktyg för att skapa och påverka spelupplevelsen. Kursen börjar väldigt grundläggande, men avslutas med att du får skapa ett spel från scratch.
  Scripting är ett nyckelverktyg för alla speldesigners. Den här kursen är en viktig punkt i speldesign-utbildningen.

 • Speldesign 1
  Den här kursen inom speldesign börjar med ett mer teoretiskt tillvägagångssätt och introducerar dig för områden inom spelutveckling som gränsar till speldesign, som storytelling, UI-design och grundläggande level design.
  Den senare halvan av kursen är mer praktisk där du får fokusera helt på att skapa spel i moderna edit-program som  Unity eller Unreal Engine.

 • Spelprojekt
  Det andra spelprojektet pågår under en längre tid än det första, vilket möjliggör ett större designomfång och fler möjligheter för dig att skapa en intressant spelupplevelse. Under det andra spelprojektet uppmuntras designers att skripta en spelupplevelse, se till så att den implementeras samt ha ansvaret för spelprojektets arbete. 
  Detta är vanligtvis det första spelprojektet som är ett multiplattformspel, vilket innebär att du här skapar material som fungerar för PC och konsol.

Termin 3

 • Speldesign 2
  Kursen fokuserar på avancerade principer och teorier inom speldesign. Den sista kursen inom speldesign är kort, men intensiv där du får lära dig att designa efter branschens standard och krav samtidigt som du får utforma innovativa spelfunktioner.

 • Spelprojekt (examensarbete)
  ​Ditt tredje och sista spelprojekt. Det här spelprojektet kommer även att fungera som ditt examensprojekt innan du går vidare till din praktikplats.

Termin 4

 • Praktik
  En stor del av din utbildning kommer bestå i att arbeta och praktisera på en spelstudio i branschen. Praktiken sträcker sig från november fram till ditt examenstillfälle.